CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT INDRUINO

Năm thành lập: 2017

Website: www.indruino.com

Số điện thoại: (+84) 28.3636.0636

Email: support@indruino.com

TIÊU CHUẨN NHÀ MÁY

Dưới 50 nhân viên

500 m 2 Diện tích nhà máy (m2)

200000 USD - Doanh thu hàng năm

Địa chỉ nhà máy: Số 01 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức

Thị trường tiêu thụ: Việt Nam

Đã cung cấp cho chuỗi cung ứng: (FDI / doanh nghiệp công nghiệp….)

GIỚI THIỆU

Indruino Technology Solutions Co.,Ltd is a start up company from University of Technical and Education (UTE), Viet Nam. Founders are experts in hardware and software in the research and application of microcontrollers  in industry environments following the trend of iOT and 4.0

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT INDRUINO