Liên kết dọc - và liên kết dọc có liên quan gì tới sự phát triển công nghiệp VN

8 tháng 2 tuần trước #17 bởi vnnguyendung
Liên kết dọc là một mô hình kinh doanh, trong đó mục tiêu chính là tạo mối liên kết giữa bản thân doanh nghiệp và các đối tác liên quan trực tiếp đến họ như các nhà cung cấp và nhà phân phối.

Liên kết dọc dựa trên nguyên lý cộng sinh

Để hình thành một liên kết dọc, phải có lộ trình, có các yêu cầu rõ ràng và các bên cần tương nhượng với nhau để đạt được liên kết.

Phương pháp này hoàn toàn không khó khăn nên có thể áp dụng trong nhiều ngành khác nhau[1].

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

8 tháng 2 tuần trước #18 bởi vietnguyen
Mình bổ sung thêm một số ý mà mình tìm thấy được như sau 

– Dọc: là những cơ quan liên quan theo chuyên môn, chuyên ngành, theo cấp từ nhỏ đến lớn (vẫn thuộc chuyên ngành đó). Ngang: Theo lĩnh vực quản lý (kinh tế, chính trị).
Chẳng hạn: Sở Y tế tỉnh X theo quản lý ngành dọc thuộc Bộ y tế. Theo quản lý ngành ngang là thuộc quản lý của Tỉnh X.
Ngành dọc của công an là từ bộ công an xuống Công an tỉnh, Công an huyện và Công an xã.

– Ngành dọc: Nói “trong ngành dọc” tức là chỉ trong ngành chuyên môn đó, dù ở cấp nào. ví dụ như về ngành Y hay Giáo dục là ngành dọc, các cấp từ trên xuống như Bộ, Sở, Phòng và đơn vị địa phương vẫn nằm trong ngành dọc.


Ngành ngang: Các cơ quan ngang cấp nhau nhưng không cùng một chuyên môn. Ví dụ Sở Giáo dục và Sở Y tế của một tỉnh là 2 cơ quan ngành ngang. Còn Sở Giáo dục tỉnh và Phòng giáo dục huyện là 2 cơ quan ngành dọc.


– Ngành dọc là chỉ những cơ quan mà chức năng của nó có liên quan đến tất cả các cợ quan ban ngành khác. VD như Sở Tài chính là ngành dọc, vì kinh phí hoạt động của các Vụ, các Ban, các Sở khác… đến cả UBND đều phải qua Sở Tài chính. VD như Trường bồi dưỡng nghiệp vụ chính trị cũng là ngành dọc, vì tất cả những vị trí từ to đến bé của các cơ quan đầu não đều phải kinh qua trường này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

8 tháng 2 tuần trước #19 bởi vnnguyendung
Đúng rồi, đây là những cấu trúc đầu tiên cần hiểu để đi sâu bàn luận tới được chủ đề Làm sao để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của nước ta. 

Con đường vẫn còn gian nan nhỉ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.