Hướng dẫn

Hướng dẫn bổ sung thông tin doanh nghiệp trên website MadebyVn.Vn

Bài viết này hướng dẫn cách doanh nghiệp đã là thành viên tổ chứ MadebyVietNam cách bổ sung thông tin doanh nghiệp trên website MadebyVn.Vn

MadebyVietnam Hỗ trợ kết nối giao thương với các đơn vị thành viên

Xin chào quý doanh nghiệp, MadebyVietNam là tổ chức bao gồm các đơn vị thành viên là các doanh nghiệp có năng lực đáp ứng được các tiêu chí của MadebyVietNam. MadebyVietNam là đơn vị hình thành với sự giám sát của các tổ chức ban ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh, có tổ chức và có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Hướng dẫn đăng ký cho doanh nghiệp gia nhập Made by Vietnam

Để đăng ký trở thành thành viên của MadebyVietNam, xin mời qúy doanh nghiệp thực hiện như sau.