Sứ mệnh

Tạo hệ sinh thái cho các sản phẩm “Made by Vietnam” phát triển đột phá, hình thành chuỗi cung ứng ưu thế, đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới, với giá trị thặng dư cao

Giới thiệu Made By VietNam

Giá trị cốt lõi

Mục tiêu rõ ràng và liên kết có hệ thống
Cạnh tranh công bằng
Tập trung chuyên môn, ngành nghề
Hợp tác, chia sẻ win-win
Minh bạch, rõ ràng
Kiên định với mục tiêu
Tinh thần cải tiến để tốt hơn là thước đo cho giá trị
Thành công hay thất bại là tương đối nhưng tinh thần Việt là tuyệt đối.

ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

NGHĨ ĐẾN
MADE BY VIETNAM

Giới thiệu Made by VietNam

  • Admin
  • 16 Tháng 9 2020

Website MadebyVN.vn trực thuộc quản lý của tổ chức MadebyVietNam.

Website MadebyVN.vn đảm trách vai trò thông tin và kết nối thương mai. Tại website có giới thiệu các sản phẩm MadebyVietNam của các doanh nghiệp thành viên. Các đơn vị đối tác có thể tìm kiếm các sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp phù hợp để tiến hành liên hệ kết nối.

 

Tổ chức MadebyVietNam hoạt động với sự tham gia trực tiếp của các lãnh đạo doanh nghiệp, dưới sự điều hành chung và hoạt động thống nhất, MadebyVietNam sẵn sàng hỗ trợ hiệu quả cho các yêu cầu kết nối và hợp tác của các doanh nghiệp trong và ngoài nưóc. Hãy liên hệ ngay với chung tôi để được hỗ trợ.

Doanh nghiệp thành viên Sản phẩmThông tin hoạt động